Politica cookies

 Cuprins

 Introducere

  1. De ce utilizăm module cookie?

III.    Ce tipuri de module cookie utilizăm? 

  1. Cum utilizează partenerii noștri din domeniul publicitar modulele cookie?
  2. Cum obținem acordul dumneavoastră?
  3. Cum pot dezactiva opțiunea inițială?

VII.  Destinatarii și operatorii de date terță parte 

VIII. Consultați lista modulelor noastre cookie și datele de expirare ale acestora

  1. Concluzii

 Introducere

 A ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L (”Societatea” sau „Organizația”)

 

1. Organizatie

 Datele organizatiei : ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L., cu sediul social in localitatea Mosoaia, Sat Smeura, Nr 157, judet Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J03/922/2011 , cod fiscal RO 28663739, tel: 40 248 543 334, email: office@roll-bags.ro, reprezentata de A.Sofronie, cu functia de reprezentant legal.

 

2.  Termeni si Definitii

În sensul prezentei Politici Cookies, următorii termeni se definesc astfel:

DATE CU CARACTER PERSONAL: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: înseamnă orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, discriminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

OPERATORpersoana juridică (în continuare ”operator”) care pentru operațiunea vizată stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare;

ANGAJAȚI AUTORIZAȚI – înseamnă angajații operatorului care primesc, intră în contact cu sau au acces în orice mod la datele cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor în cadrul diferitelor obligații asumate;

PERSOANE AUTORIZATE: înseamnă (i) Angajații Autorizați ai Operatorului, precum și (ii) reprezentanții desemnați de contractorii, prestatorii, agenții, colaboratorii sau orice alte persoane sau entități angajate de Operator care primesc, intră în contact cu sau au acces la orice fel de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor în cadrul activității curente și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Sunt acceptate expres în scris de Operator ca Persoane Autorizate, în baza unei cereri însoțite de documente relevante transmisă de Operator, și Sunt supuse unor angajamente scrise de confidențialitate și de protejare a datelor cu caracter personal de natură să ofere garanții suficiente privind respectarea legislației și standardelor în materie, la un nivel cel puțin echivalent celui stabilit prin prezenta procedură.

PERSOANA VIZATA:  Orice persoană (fizică) identificată sau identificabilă;

PARTE TERȚĂ: înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

AUTORITĂȚI DE REGLEMENTARE reprezintă „autoritatea de supraveghere” şi înseamnă, conform GDPR, o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România Autoritatea de Reglementarea este reprezentată de ANSPDCP.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR Persoana desemnată de operator care are cel puţin următoarele sarcini:

(a) informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin … referitoare la protecţia datelor;

(b) monitorizarea respectării dispoziţiilor referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului / persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal;

(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 GDPR;

(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 GDPR, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune..

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL: înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

INCIDENT DE SECURITATE: înseamnă orice eveniment care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele criterii:

– orice pierdere, deteriorare, distrugere accidentală sau divulgarea datelor clientului, materiale sau informaţii;

– orice reală sau potenţială situaţie de divulgare de informaţii despre clienţi;

–  orice activitate care poate cauza riscuri financiare sau reputaţionale organizaţiei sau clienţilor;

–  un telefon pierdut sau furat şi / sau alt dispozitiv portabil, cum ar fi un scaner etc.;

– pierderea sau furtul laptop-urilor sau computerelor desktop, cu active de informaţii ale organizaţiei;

–  pierderea, furtul, sau livrarea greşită a bunurilor clienţilor cum ar fi: documente, cutii cu documente, benzi magnetice;

–  probleme cu comunicaţiile electronice, cum ar fi trimiterea email-urilor care conţin informaţiipersonale, private sau financiare la adrese de e-mail greşite;

– incidente legate de apă, foc, gaze, inclusive inundaţii, scurgeri, disfuncţionalităţi alarmă sau sistem de monitorizare;

–  incidente de automobile, cum ar fi furt şi remorcare;

– orice deteriorare sau potenţial de deteriorare a bunurilor firmei sau părţilor interesate.

INTERNET COOKIES (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”): este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv

INCIDENT DE SECURITATE: înseamnă afectarea securității datelor cu caracter personal și duce de obicei fie la pierderea, alterarea sau la accesul neautorizat al acestora.

În cuprinsul prezentei Politicii Cookies sunt aplicabile, de asemenea, toate definițiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor din Legea 190 / 2018 privind măsuri de punere în aplicare a REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

3. II. De ce utilizam modulele cookie

   ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L utilizează module cookie din diverse motive.

 Stocăm module cookie pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră de exemplu pentru a îmbunătăți funcțiile Site-ului nostru web. Modulele cookie vă pot ajuta să navigați pe Site-ul nostru web roll-bags.ro  (de ex. memorând limba pe care o alegeți și paginile vizitate anterior) sau pot fi necesare pentru a presta în mod corect serviciile pe care le solicitați (de ex. memorând articolele pe care le-ați pus în coșul de cumpărături).

 În plus, anumite module cookie ne furnizează informații statistice privind modul de utilizare a Site-ului nostru web, informații care ne ajută să înțelegem comportamentul și preferințele vizitatorilor în manieră agregată. De exemplu, putem utiliza aceste module cookie pentru a înțelege modul în care vizitatorii utilizează Site-ul nostru web și pentru a analiza aspectele care funcționează și cele care nu funcționează, pentru a îmbunătăți continuu Site-ul nostru web și a măsura cât este de eficientă comunicarea noastră.

 Modulele cookie pot fi utilizate, de asemenea, pentru a urmări interesul dumneavoastră specific față de produsele și serviciile noastre, pentru a vă trimite reclame țintite bazate pe conținut când vizitați site-uri web ale unor terțe părți sau site-uri social media.

 Modulele cookie pot facilita totodată anumite aplicații ale unor terțe părți, de exemplu plugin-urile de social media. Plugin-urile sunt butonul Like (Îmi place) şi butonul Share (Partajare) care vă permit să partajați conținut web sau experiențele dumneavoastră în cadrul conturilor dumneavoastră social media.

4. III. Ce tipuri de module cookie utilizam?

 Utilizăm diverse tipuri de module cookie. Modulele cookie se clasifică, în funcție de originea acestora, ca module cookie de primă parte sau module cookie de terță parte. Modulele cookie se clasifică, de asemenea, în module cookie de sesiune sau module cookie persistente, în funcție de durata prezenței acestora pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră. Modulele cookie se clasifică și după funcția pe care o îndeplinesc: module cookie esențiale și statistice, module cookie de funcționalitate, module cookie de reclamă și module cookie de social media.

 Modulele cookie de primă parte

Modulele cookie de primă parte sunt module cookie setate de noi și aflate sub controlul nostru.

 Modulele cookie de terţă parte

Modulele cookie de terţă parte sunt setate de altcineva, nu de ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L. De exemplu, este posibil ca unele din paginile noastre web să includă și conținut de pe alte site-uri, cum ar fi YouTube sau Flickr, care își pot seta module cookie proprii când accesați conținutul respectiv. De asemenea, dacă partajați un link către o pagină web de-a noastră, este posibil ca serviciul din cadrul căruia efectuați partajarea (de exemplu Facebook, Twitter sau LinkedIn) să seteze un modul cookie pe browser-ul dumneavoastră. Puteți activa sau dezactiva aceste module cookie în setările browser-ului dumneavoastră (a se vedea Secţiunea 6).

 Modulele cookie de sesiune

Modulele cookie de sesiune sunt temporare și rămân pe dispozitivul dumneavoastră doar pe durata sesiunii de navigare. Când închideți browser-ul, acestea dispar de pe computer sau dispozitiv.

 Modulele cookie persistente

Modulele cookie persistente rămân pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră și după ce sesiunea de navigare s-a încheiat și persistă pe durata specificată în modulul cookie. Utilizăm module cookie persistente atunci când trebuie să memorăm preferințele și acțiunile dumneavoastră în vederea următoarei dumneavoastră vizite.

  Modulele cookie se clasifică, în funcție de scopul acestora, în module cookie strict necesare, module cookie de funcționalitate, module cookie de reclamă și module cookie de social media.

  Modulele cookie esențiale și modulele cookie statistice

 Modulele cookie esențiale sunt module cookie strict necesare pentru ca dumneavoastră să puteţi utiliza aplicațiile și toate caracteristicile acestora. De exemplu, acest tip de module cookie vă permite să navigați de la o pagină web la următoarea și să stocați informațiile necesare pentru funcționarea serviciului pe care l-ați solicitat (de ex.: memorarea articolelor pe care le cumpărați online, pentru a putea trece la pagina de efectuare a plății). Fără acestea, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.

Cum afectează modulele cookie esențiale confidențialitatea dumneavoastră?

Pentru trimiterea acestor module cookie nu ne este necesar acordul utilizatorului, deoarece ele sunt strict necesare pentru a presta pe Site-ul web serviciul pe care l-ați solicitat.

 Modulele cookie statistice, denumite și module cookie de performanță, ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii utilizează Site-ul web. Acest lucru ne permite să îmbunătățim continuu funcționarea Site-ului web, oferindu-le vizitatorilor o experiență de navigare mai bună. De exemplu, aceste module cookie ne spun care sunt paginile web vizitate cel mai frecvent de utilizatori sau dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile noastre web pe care le vizitează.

Cum afectează modulele cookie statistice confidențialitatea dumneavoastră?

Aceste module cookie sunt aplicate automat în timpul fiecărei sesiuni sau pentru perioade mai lungi – în funcție de scopul acestora. Aceste module cookie nu colectează informații care identifică vizitatorul. Aceste module cookie colectează doar informații anonime agregate și, prin urmare, nu avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a utiliza module cookie statistice.

Utilizăm în mod special Google Analytics, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra modului în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru web. Informațiile generate de modulele cookie Google Analytics sunt transmise la Google Incorporated, situată în Statele Unite si a utilizat modulele cookie Google Analytics având trecerea în anonimat a adreselor IP activată, ceea ce înseamnă că Google va procesa în numele nostru informațiile colectate în scopul de a evalua modul în care utilizați Site-ul web și de a genera rapoarte privind activitatea pe Site-ul web. Însă Google nu va putea stabili nicio corespondență între informațiile colectate pe baza modului dumneavoastră de utilizare a Site-ului nostru web și orice alte date deținute de Google.

 Aceste module cookie sunt activate în mod implicit, totuși puteți decide să le dezactivați din setările browser-ului (urmați pașii descriși în secțiunea 6). În plus, aveți posibilitatea de a dezactiva Google Analytics utilizând linkul „Disable Google Analytics” („Dezactivare Google Analytics”) de pe site-ul web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en și de a descărca și instala Google Analytics Opt-out Browser Add-on (extensie a browser-ului pentru excluderea Google Analytics) pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră.

  Modulele cookie de funcționalitate

 Aceste module cookie ne ajută să personalizăm Site-ul web pentru dumneavoastră memorându-vă preferințele și setările (de exemplu numele de utilizator, limba sau locația din care accesați Site-ul web). Aceste module cookie pot fi utilizate, de asemenea, pentru a memora modificările pe care le efectuaţi – de exemplu modificări aduse dimensiunii textului, fontului și altor părți ale Site-ului web care pot fi personalizate – sau pentru a memora istoricul dumneavoastră de navigare ori faptul că ați vizitat deja Site-ul web.

Cum afectează modulele cookie de funcţionalitate confidențialitatea dumneavoastră?

 Modulele cookie de funcționalitate sunt în mod implicit dezactivate. Informațiile pe care le colectează aceste module cookie pot include informații tehnice care sunt procesate în legătură cu vizita dumneavoastră și care sunt asociate dispozitivului dumneavoastră, deși dumneavoastră rămâneți anonim. Dacă alegeți să nu activați aceste module cookie, este posibil ca acest lucru să influențeze experiența dumneavoastră de navigare.

  Modulele cookie de reclamă

 Aceste module cookie pot fi module cookie de primă parte sau de terță parte care urmăresc activitatea dumneavoastră de navigare pentru a întocmi profiluri de utilizator. Dacă utilizați Site-ul nostru web, colectăm și analizăm date despre dispozitivul (dispozitivele) (adresele IP) ale dumneavoastră și despre modul în care utilizați serviciile noastre (de ex. ce pagini ați vizitat). Profilul de utilizator care rezultă din activitatea dumneavoastră de navigare este utilizat pentru a vă prezenta reclame legate de interesele dumneavoastră, identificate conform deducțiilor bazate pe activitatea dumneavoastră de navigare.

Companiile pe care le utilizăm pentru a particulariza și a vă trimite reclame colectează date de la dumneavoastră și prin intermediul altor servicii online. Aceste date ne ajută să prezicem ce anume v-ar putea interesa și să vă prezentăm reclame particularizate conform intereselor respective.

Pe Site-urile noastre web nu vă prezentăm reclame și nu vindem spațiu publicitar unor terțe părți, însă cumpărăm spațiu publicitar pe site-uri web de social media și pe site-uri web ale unor terțe părți (de exemplu pe site-urile web dedicate domeniului sau pe cele ale magazinelor online) prin intermediul cărora puteți primi reclame la produsele și serviciile noastre, trimise de partenerii noștri din domeniul publicitar care acționează în numele nostru (publicitate rețintită).

Cum afectează aceste modulele cookie confidențialitatea dumneavoastră?

Nu stocăm nicio informație privind identitatea dumneavoastră sau activitatea dumneavoastră de navigare pe aceste site-uri web ale terțelor părți. Reclamele pe care le afișăm pe site-urile web ale terțelor părți pe care le vizitați sunt particularizate în funcție de interesele dumneavoastră manifestate la vizita anterioară efectuată pe Site-ul nostru web www.roll-bags.ro; de exemplu, dacă vizitați pagina noastră web cu produse „original”, este posibil ca atunci când veți vizita site-uri web ale unor părți terțe să vă prezentăm reclame.

 Aceste module cookie sunt în mod implicit dezactivate și sunt amplasate pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră numai după ce vă exprimați acordul în vederea unei astfel de utilizări.

  Modulele cookie de social media

 Pe site-ul nostru web utilizăm plugin-uri de pe canale ca, de exemplu, Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn şi YouTube. Plugin-urile de social media sunt module care vă permit să partajați conținut de pe Site-ul nostru web pe site-ul de social media, dacă dețineți un cont pe aceste site-uri de social media. Un exemplu îl constituie butonul „Like” („Îmi place”) de pe Facebook. Acest lucru este posibil cu ajutorul modulelor cookie.

 De asemenea, plugin-urile de social media plasează module cookie de terță parte pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră, permițând site-urilor de social media să urmărească în scopuri proprii activitatea dumneavoastră de navigare pe Site-ul nostru web – aceste scopuri putând consta în publicitate comportamentală, analiză sau cercetare de piață. Mai multe informații privind datele pe care aceste canale de social media le obțin prin intermediul modulelor cookie de tip plugin pot fi consultate pe site-urile web de social media relevante.

Cum afectează aceste modulele cookie confidențialitatea dumneavoastră?

Aceste module cookie sunt în mod implicit dezactivate și sunt amplasate pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră numai după ce vă exprimați acordul în vederea unei astfel de utilizări.

Dacă sunteți membru al acestor canale de social media, puteți decide, de asemenea, dacă acceptați sau nu utilizarea modulelor cookie accesând setările de confidențialitate ale contului dumneavoastră social media corespunzător.

5. Cookie-uri – descriere detaliata

Necesare (2)   Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
CookieConsent www.roll-bags.ro Stocheaza starea de consimtamant pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent. 1 an HTTP Cookie
PHPSESSID www.roll-bags.ro Pastreaza starile utilizatorilor in intreaga solicitare a paginilor. Session HTTP Cookie

Statistici (3)  Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
caosLocalGa www.roll-bags.ro Trimite informatii (anonime) serviciului de analiza a traficului Google Analytics. 1 zi HTTP Cookie
caosLocalGa_gid www.roll-bags.ro Trimite informatii (anonime) serviciului de analiza a traficului Google Analytics. 1 zi HTTP Cookie
collect google-analytics.com Trimite catre Google Analytics informatii despre dispozitivul si comportamentul utilizatorului. Session Pixel Tracker

Marketing (1)  Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de publicitate si partile terte care se ocupa de publicitate.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
NID google.com Folosit de Google pentru a inregistra un ID unic care identifica dispozitivul utilizatorului. ID-ul este utilizat pentru anunturile directionate. 6 luni HTTP Cookie

Neclasificate (1) Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri in curs de clasificare, impreuna cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
elementor www.roll-bags.ro În așteptare Persistent HTML Local Storage

 

IV. Cum utilizează partenerii noștri din domeniul publicitar modulele cookie? 

  Reclamele noastre, a ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L, vă sunt furnizate prin intermediul partenerilor noștri specializați și atent selectați din domeniul publicitar. Modulele cookie care însoțesc reclamele le permit partenerilor noștri din domeniul publicitar să monitorizeze eficiența reclamelor. Este posibil ca aceștia să utilizeze, de asemenea, module cookie pe care le-au setat pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră atunci când ați navigat pe alte site-uri web. Ei procedează în acest fel pentru a ști că ați văzut o anumită reclamă sau pentru a stabili corespondența dintre dumneavoastră și baza lor de date. Acest lucru îi ajută să știe, de exemplu, câte reclame vedeți pe internet, iar dacă ați luat parte la o cercetare de piață, compania de cercetare poate înregistra faptul că ați văzut o anumită reclamă.

 Orice companie căreia îi permitem să adauge etichete sau coduri pe site-ul nostru web este instruită să se asigure că gestionează datele dumneavoastră în mod responsabil. Acestea utilizează totuși datele dumneavoastră în calitate de controlor de date, iar modul lor de utilizare a datelor face obiectul propriilor practici privind confidențialitatea. Pentru a verifica sau a șterge modulele cookie de terță parte de pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră, urmați pașii explicați în Secţiunea 8.

 V. Cum obținem acordul dumneavoastră?

  La prima accesare a Site-ului web, veți vedea afișat un mesaj (bannerul referitor la modulele cookie) cu instrucțiuni privind modul în care vă puteți gestiona acordul de utilizare a modulelor cookie.

 Modulele cookie esențiale (strict necesare) și modulele cookie de analiză nu necesită acordul dumneavoastră și vor fi instalate automat pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră. Modulele cookie esențiale și cele de analiză nu pot fi dezactivate din setările pentru module cookie ale Site-ului nostru web, dar aveți posibilitatea de a face acest lucru pe site-ul web Google Analytics (in Secţiunea 3).

 Bannerul de notificare nu va mai fi afișat pe dispozitivul dumneavoastră la utilizarea ulterioară a Site-ului web, dar veți putea modifica oricând opțiunea dumneavoastră privind acordul de utilizare a modulelor cookie făcând click pe link-ul „Change my Preferences” („Modificare preferințe”) sau accesând setările browser-ului dumneavoastră de internet (a se vedea Secţiunea 6 pentru indicaţii).

 VI.Cum pot dezactiva opțiunea inițială?

  Odată ce am primit acordul dumneavoastră de a utiliza module cookie, stocăm un modul cookie pe dispozitivul (dispozitivele) dumneavoastră pentru a memora opțiunea dumneavoastră în vederea vizitelor ulterioare pe care le veți efectua pe Site-ul nostru web www.roll-bags.ro  . Dacă la un moment dat nu veți mai dori ca informațiile privind comportamentul dumneavoastră de navigare să fie utilizate, puteți dezactiva opțiunea inițială modificând setările browser-ului conform descrierii de mai jos. Puteți, de asemenea, dezactiva opțiunea inițială şi accesând linkul Cookies Settings (Setări module cookie) de pe site-ul nostru web.

  Modificarea setărilor browserului

Puteți împiedica urmărirea în general a activității dumneavoastră de navigare ajustând setările browserului, navigând în „modul confidențial” sau utilizând extensii de browser. Puteți afla cum să efectuați acestea vizitând pagina relevantă de asistență a browserului dumneavoastră sau utilizând funcția de ajutor a browserului:

Edge (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)

Chrome (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)

Mozilla Firefox (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)

Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)

   Aplicații pentru dispozitive mobile

Dacă accesați aplicațiile ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L utilizând browserul web al dispozitivului dumneavoastră mobil, trebuie să urmați instrucțiunile de mai sus. Totuși, aplicațiile pentru dispozitive mobile utilizează tehnologii diferite pentru a recunoaște dispozitivul dumneavoastră. Pentru a dezactiva opțiunea inițială privind utilizarea datelor dumneavoastră pentru publicitate țintită, trebuie să urmați instrucțiunile de mai jos.

Apple iOS 1. Accesaţi Settings > Privacy > Advertising (Setări > Confidențialitate > Publicitate) . 2. Activați Limit Ad Tracking (Limitare urmărire reclame). Pentru mai multe informații, vizitați pagina de asistență a Apple.

Google Android 1. Accesaţi Settings (Setări). 2. Selectaţi Google în secțiunea Accounts (Conturi). 3. Selectaţi Ads (Reclame) în secțiunea Privacy (Confidențialitate). 4. Bifaţi Opt out of interest based ads (Renunțare la reclame bazate pe interese). Pentru mai multe informații, vizitați pagina de asistență a Google.

Microsoft Windows 1. Accesaţi Settings (Setări). 2. Atingeţi Privacy (Confidențialitate). 3. Atingeţi Advertising ID (ID publicitate) și activați Don’t Let apps use my advertising ID for experiences across apps (Nu permiteți aplicațiilor să vă utilizeze ID-ul de publicitate pentru experiențe între mai multe aplicații) Pentru mai multe informații, vizitați pagina de asistență a Microsoft.

VII. Destinatarii și operatorii de date terță parte

  ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L nu face schimb de module cookie cu site-urile web ale terțelor părți sau ale furnizorilor de date externi, cu excepția terțelor părți care colaborează direct și sub controlul și supravegherea acesteia pentru a furniza serviciile site-ului web. ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L se va asigură întotdeauna că operatorii datelor dumneavoastră sunt obligați prin clauze contractuale necesare să păstreze aceste date în siguranță și confidențiale.

  Cu toate că este posibil să utilizăm informații colectate prin module cookie de terță parte, rețineți că toate modulele cookie de terță parte sunt gestionate de furnizorii acestora în conformitate cu politicile lor.

VIII. Consultați lista modulelor noastre cookie și datele de expirare ale acestora

  Pentru a putea vedea lista exactă a modulelor cookie pe care le utilizăm, data expirării acestora şi domeniul și/sau numele acestora, puteți consulta setările din browserul dumneavoastră .Aici găsiți un ghid rapid în care vi se explică cum să faceţi acest lucru în funcţie de browser, iar utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro

  1. Concluzii

6. 1 . Măsurile luate de Organizație

   Organizația se angajează să informeze despre actualizarile si/sau schimbarile de stare prin notificari afisate pe site-ul www.roll-bags.ro sau prin afisarea, in loc vizibil, la sediul ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L. Toate comunicările comerciale vor avea la bază consimțământul persoanei, cu excepția situației în care legea prevede altfel. Se vor implementa măsuri tehnice astfel încât consimțământul să poată fi retras la fel de simplu, precum a fost acordat. În orice caz, retragerea consimțământului își va produce efectele în cel mult 48 de ore. Orice newsletter va avea o opțiune de dezbinare, iar orice sms va avea o modalitate de retragere a consimțământului, fie link, fie apel telefonic, fie sms.

 

7. 2 . Consecințe

 Nerespectarea prezentei Politici de către angajații ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L sau alți colaboratori externi poate conduce la sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse Societății ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), Organizatia/Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea ROLL-BAGS PLAST AG S.R.L la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

Conducerea,